مبلمان آمفی تئاتر،رض کوصندلی ماساژور بن کر Boncare k19مهارت جهان تکین تولید انواع دستگاههای …خرید رزین اپوکسی - بهترین مارک …

رتبه 83 ایران در اینترنت موبایل
 بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۷۴/ ۴۶ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۴۹/ ۱۲ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۸/ ۹۶ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۲۸/ ۵۱ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی‌ثانیه بود. طبق آخرین آمار منتشرشده در اسپیدتست، تا ماه مارس سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۰/ ۴۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۶۰/ ۱۲ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۶۷/ ۹۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۲۲/ ۵۳ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه است. بر این اساس تا ماه فوریه سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۹۴/ ۴۶ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۴۹/ ۱۲ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۵۲/ ۹۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۷۹/ ۵۱ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه است. رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه فوریه ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی (۵۲/ ۱۷۸ مگابیت‌برثانیه)، کره جنوبی(۵۲/ ۱۷۰ مگابیت‌برثانیه)، قطر (۴۰/ ۱۶۷ مگابیت‌برثانیه)، چین (۴۰/ ۱۵۰ مگابیت‌برثانیه) و عربستان سعودی (۷۳/ ۱۳۳ مگابیت‌برثانیه) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان، به ترتیب به سنگاپور (۴۰/ ۲۳۴ مگابیت‌برثانیه)، تایلند (۵۹/ ۲۳۰ مگابیت‌برثانیه)، هنگ‌کنگ (۲۲۴.۷۳ مگابیت‌برثانیه)، رومانی (۸۲/ ۲۱۰مگابیت‌برثانیه) و موناکو (۴۴/ ۲۰۵ مگابیت‌برثانیه) تعلق دارد. درحال‌حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۸/ ۲۶ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۵۹/ ۱۱ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۸۳ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است. این درحالی است که در ماه فوریه ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۵۷/ ۲۵ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۴۷/ ۱۱ مگابیت‌برثانیه بود. همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران درحال‌حاضر از گواتمالا و جمهوری دومینیکن کندتر و از کوبا و مالزی سریع‌تر است. درحال‌حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۳/ ۱۹ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۲۹/ ۱۱ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور می‌رساند. این درحالی است که در فوریه ۲۰۲۱ در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۵۵/ ۱۹ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۳۵/ ۱۲ مگابیت‌برثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۳۴ قرار داشت. همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران درحال‌حاضر از توگو و بوتان کندتر و از موریس و تانزانیا سریع‌تر است.