اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاهش ۲۲ درصدی بارش‌‌‌ها در کشور
 این رقم سال گذشته ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون مترمکعب بوده که ۳‌درصد بهبود نشان می‌دهد. وی میزان خروجی آب از سدها از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۸آبان را ۴میلیارد و ۵۶۰میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: این میزان سال گذشته ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون مترمکعب بوده که ۲۲‌درصد رشد دارد. بزرگ‌‌‌زاده، موجودی آب مخازن سدهای کشور را ۱۹میلیارد و ۶۲۰میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: سال گذشته این رقم ۱۸میلیارد و ۲۰میلیون مترمکعب بوده که رشد ۹درصدی دارد. سخنگوی صنعت آب، تعداد سدهای بزرگ و مهم کشور را حدود ۲۰۰سد دانست و ادامه داد: این آمارها نشان‌‌دهنده وضعیت بارش و موجودی سدها تا ۲۸آبان است که تغییر خواهند داشت. وضعیت سد زاینده‌رود در دو سال اخیر به‌‌‌مراتب خیلی بهتر شده و مدیریت خوبی روی منابع و مصارف آن صورت ‌‌‌گرفته که نتیجه آن رضایت مردم بوده است. بزرگ‌‌‌زاده، وضعیت سدهای شرق استان تهران را نگران‌‌‌کننده توصیف کرد که با کاهش ۳۰میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند و باید مقوله مدیریت مصرف را جدی بگیرند تا مشکلی در تامین آب ایجاد نشود. طرح‌‌‌های اضطراری تامین آب برای شهرها و استان‌‌‌های تهران، مشهد، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، گلستان و سیستان و بلوچستان تعریف شده است. همچنین نسبت به وضعیت منابع آبی استان فارس نگرانی جدی وجود دارد و وضعیت سد رودبال چندان خوب نیست. تمرکز اصلی طرح‌‌‌های اضطراری تامین آب بر سیستان و بلوچستان است. وضعیت آبی مناسب رفتارهای بدمصرفانه نیست. بزرگ‌‌‌زاده، بازتخصیص آب را از راهکارهای مهم در نجات کشور از کم‌‌‌آبی دانست و ادامه‌‌‌داد: اکنون به‌‌‌جای تخصیص آب به بازتخصیص خواهیم پرداخت. ارزیابی کفه منابع و مصارف در نقشه راه‌‌‌ آب کشور دیده شده و به دنبال ایجاد تعادل بین این دو کفه هستیم. وی کفه منابع را شامل آب‌‌‌های زیرزمینی، آب‌‌‌های سطحی، دریاها و آب‌‌‌های نامتعارف عنوان کرد و گفت: باید تعادل بین کفه منابع و کفه مصارف برقرار باشد و اگر نباشد با ناترازی روبه‌رو خواهیم بود. بزرگ‌‌‌زاده، ایجاد ناترازی در آب را تهدیدکننده اقلیم دانست و خاطرنشان کرد: کفه مصرف شامل شرب و بهداشت است که باید هم آب شرب مردم ایران و هم‌‌‌، زیست‌مندان ایرانی تامین شود.