اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هدف بنیاد، طراحی مسیر کامل نخبگانی، تمهید و تجهیز ایستگاه‌‌‌های نخبگانی به منظور بهره‌‌‌مندی از آنان است. علاوه بر اینها «شناسایی آحاد وگروه‌‌‌های نخبگانی»، «طراحی مسیر هدایت در پرتو تعالیم و آداب اسلامی ایرانی»، «تمهید شرایط به‌کارگیری نخبگان در جهت اثرگذاری» و «الگوسازی از نخبگان» جز اهداف بنیاد نخبگان محسوب می‌‌‌شوند. به همین دلیل بنیاد فرآیند شناسایی نخبگان را از دوران آموزش ابتدایی تا دوران سرآمدی طراحی کرده و شناسایی، توانمندسازی و حمایت از اجتماعات نخبگانی در حوزه‌‌‌های مختلف علمی، فناوری، ادبی، هنری، حوزوی، قرآنی و... را در قالب ضوابط و مقررات مصوب، اجرایی ساخته است؛ ضمن اینکه تلاش شده تا ارتباط معناداری میان طرح‌‌‌های مختلف شناسایی و توانمندسازی ایجاد کند. از سوی دیگر زمینه‌‌‌سازی برای جذب و اثرگذاری مستعدین برتر با کمک دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، از جمله برنامه‌‌‌های راهبردی بنیاد محسوب می‌شود. یکی از این طرح‌ها در راستای حمایت از نخبگان، پشتیبانی از دانش‌‌‌آموختگان برتر برای ایجاد کسب و کارهای دانش‌‌‌بنیان (طرح شهید رضوی) است. این طرح، برای پشتیبانی از دانش‌‌‌آموختگان برتر برای ایجاد کسب و کارهای دانش‌‌‌بنیان برنامه‌‌‌ریزی شده است. هر یک از نخبگان در راستای ایجاد کسب و کار گام بردارند ذیل این طرح مورد حمایت قرار می‌‌‌گیرند. بنیاد با هدف حمایت از اشتغال و اثرگذاری دانش‌‌‌آموختگان برتر در زیست‌‌‌بوم دانش‌‌‌بنیان کشور، مقرراتی را در قالب «طرح شهید رضوی» در سال ۱۳۹۹ تصویب و اجرایی ساخته است.