اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم اظهار کرد: اگر بیمه کیفیت خودرو وجود نداشته باشد، مشتری خودرو باید یک تنه با خودروساز در بیفتد تا بتواند حقش را بگیرد. ما نیازمند ایجاد یک سازوکار واسط بین مشتری و خودروساز هستیم.  ایزدخواه در خصوص مزایای بیمه کیفیت خودرو گفت: مزیت بیمه کیفیت خودرو این است که به جای مواجهه مشتری با خودروسازان، شرکت بیمه با آنها طرف می‌شود. اگر عدم‌تطابق کیفیت ادعا شده با واقعیت، اتفاق بیفتد و تعهد خودروساز نقض شود، شرکت بیمه جرایمش را از خودروساز می‌گیرد و به مشتری پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه در همه جای دنیا خودروسازان علاوه بر بیمه شخص ثالث، بیمه کیفیت هم ارائه می‌دهند گفت: خریداران خودروهای جدید ادعا می‌کنند که خودروسازان اقدام به حذف بعضی امکانات کرده‌اند.