نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …