الزام بانک‌ها به افشای اطلاعات سرمایه‌گذاری‏‏‌ها در بورس

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این مطلب، توضیح داد: از ابتدای هفته جاری با تغییرات گسترده در محتوای گزارش‌های فعالیت ماهانه بانک‌ها گام مهمی در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی آنها برداشته شد. سعید واشقانی فراهانی افزود: با توجه به تاکید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارتقای هر چه بیشتر شفافیت و کیفیت اطلاعات افشا شده ناشران، اولین گام در این راستا در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری برداشته شد. با تغییر در محتوای اطلاعات گزارش‌‌‌ فعالیت ماهانه بانک‌ها، شفافیت اطلاعاتی در این صنعت بهبود خواهد یافت و تمام فعالیت بانک‌های بازار سرمایه به صورت ماهانه در سامانه کدال افشا می‌شود.  وی تاکید کرد: با تفکیک اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌‌‌های مرتبط با عملیات از اطلاعات مربوط به تسهیلات و سپرده‌‌‌ها، سعی شده است تا قابلیت استفاده از اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه بانک‌ها افزایش یابد. واشقانی فراهانی بیان کرد: برنامه‌‌‌های مهمی در خصوص افزایش شفافیت اطلاعاتی تمام شرکت‌های تحت نظارت این اداره در سازمان بورس و اوراق بهادار و در تعامل با سایر نهادهای سیاستگذاری نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی و... در دست اقدام است که به مرور زمان و با عملیاتی شدن برنامه‌‌‌های یاد شده به اطلاع فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.