سی‌‌‌ام مهرماه بود که وزیر نیرو اعلام کرد: خشکسالی که در یک ماه اخیر از سال آبی جاری رخ داده در نیم قرن اخیر بی‌‌‌سابقه بوده و اکنون، آمارها نشان می‌‌‌دهد که طی مهرماه امسال، میزان بارش‌‌‌ها در شش حوضه آبریز اصلی کشور نسبت به دوره «بلندمدت» به میزان ۲/ ۳میلی‌‌‌متر کم‌‌‌تر بوده است.  در این بین، حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۱/ ۱۳میلی‌‌‌متر کاهش نسبت به دوره بلندمدت، وضعیت بدتری نسبت به دیگر مناطق داشته است. پس از آن، حوضه آبریز دریای خزر با هفت میلی‌‌‌متر کاهش در رده دوم قرار دارد. همچنین، حوضه‌‌‌های آبریز خلیج‌‌‌فارس و دریای عمان و قره‌‌‌قوم به ترتیب ۸/ ۲میلی‌‌‌متر و ۶/ ۲میلی‌‌‌متر کاهش را در شروع سال آبی جدید تجربه کرده‌‌‌اند. براساس این آمار، حوضه آبریز فلات مرکزی نیز با ۲/ ۰میلی‌‌‌متر بارش نسبت به دوره بلندمدت، به اندازه ۲میلی‌‌‌متر کم‌‌‌باران‌‌‌تر بوده است.  حوضه آبریز مرز شرق نیز تنها ۱/ ۰میلی‌‌‌متر بارش داشته که نسبت به دوره بلندمدت یک میلی‌‌‌متر کاهش داشته است. اگرچه بارندگی در این حوضه‌‌‌های آبریز نسبت به دوره بلندمدت کاهشی بوده اما نسبت به سال گذشته، تنها حوضه‌‌‌های آبریز دریاچه ارومیه به میزان ۶/ ۴میلی‌‌‌متر و فلات مرکزی به میزان ۵/ ۱میلی‌‌‌متر کم‌‌‌بارش‌‌‌تر از سال گذشته بوده‌‌‌اند. طبق این آمار، در دیگر حوضه‌‌‌های آبریز که نسبت به سال گذشته منفی نبوده‌‌‌اند نیز وضعیت چندان مطلوب نبوده و در همه حوضه‌‌‌ها، در شروع سال آبی جاری ۷/ ۳میلی‌‌‌متر بارش ثبت شده که سال گذشته این عدد ۶/ ۴میلی‌‌‌متر بوده است. در مجموع، مهرماه امسال، کل کشور با کاهش ۲/ ۳میلی‌‌‌متری بارش نسبت به دوره بلندمدت مواجه بوده است.