شرکت صنایع شیر ایران با برند ملی «پگاه» در طول یکسال اخیر با مشارکت تمام شرکت‌های تابعه خود به صورت هماهنگ حدود ۱۸ رویداد متنوع را تعریف و اجرا کرد که به واسطه فعالیت‌های فراتر از منافع سازمانی و وظایف قانونی  منتخب این رویداد شد. نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی، با هدف ارتقای فعالیت‌ در سازمان‌ها و شرکت‌ها، تقویت مولفه‌هایی همچون پاسخگویی اجتماعی، بهبود تعامل با ذی‌نفعان داخلی و خارجی، پایداری فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی و نگاه فراتر از کمک‌های خیریه‌ای، برگزار و به ارتباط بین روابط‌عمومی و حوزه CSR توجه شد.  در ارزیابی‌ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذی‌نفعان مختلف سازمان و پیاده‌سازی الگوهای بین‌المللی در فضای کسب‌ و‌ کار، مدنظر قرار گرفته و فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی ارزیابی شد. پیشینه حدود ۷ دهه فعالیت شرکت صنایع شیر ایران نشان می‌دهد که «خانواده بزرگ پگاه» افزون بر ایفای تعهدات اجتماعی هر زمان که جامعه نیاز داشته به ایفای نقش خیرخواهانه خود پرداخته است.