موسسه زبان نگارتعمیر تلویزیون سامسونگشرکت قهرمان تاورپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

به گزارش «ایسنا» به نقل از تریدینگ اکونومیکس، روند نزولی نرخ تورم در جمهوری‌آذربایجان باز هم ادامه یافت؛ تا جایی که تا پایان ۱۲ ماه منتهی به اکتبر، نرخ تورم در جمهوری‌آذربایجان از ۹/ ۲ درصد در ماه قبل به ۸/ ۲  درصد کاهش یافته است که این نرخ، کمترین نرخ تورم در هشت ماه اخیر محسوب می‌شود. مواد غذایی و نوشیدنی با ۹/ ۵ درصد افزایش قیمت، بزرگ‌ترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با تورم ۵/ ۵ درصد  در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به  حمل و نقل با تورم منفی ۶/ ۴ درصدی و تنباکو با تورم منفی ۲/ ۱ درصدی در رده بعدی قرار دارد.  در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ بالاترین تورم جمهوری‌آذربایجان مربوط به آوریل ۲۰۰۸ با ۵/ ۲۴ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به مه ‌۲۰۰۹ با منفی ۸/ ۱ درصد بوده است. همچنین تا پایان ۱۲ ماه منتهی به اکتبر، نرخ تورم در ارمنستان از ۳/ ۱ درصد در ماه قبل به ۶/ ۱ درصد افزایش یافته است که این نرخ، بیشترین نرخ تورم سه ماه اخیر محسوب می‌شود. مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۲/ ۱۰ درصدی، بزرگ‌ترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، مراقبت‌های درمانی با تورم ۸/ ۲ درصدی و  حمل‌ونقل با تورم ۲درصدی قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به لوازم منزل با ۳/ ۱ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم این کشور در ماه اکتبر ۳/ ۱ درصد اندازه‌گیری شده که ۵/ ۰ درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است.  متوسط نرخ تورم در ارمنستان در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۰ معادل ۵/ ۵۴۸ درصد بوده که بالاترین تورم مربوط به ژوئن۱۹۹۴ با ۲۲هزار و ۴۰/ ۸۸۷ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به مارس۱۹۹۹با منفی ۵۲/ ۵ درصد بوده است. با توجه به قرار گرفتن تورم ارمنستان در سطح زیر ۲ درصد، بانک مرکزی این کشور فعلا برنامه‌ای برای تغییر در نرخ بهره خود ندارد و به گفته آرتور جوادیان، رئیس بانک مرکزی این کشور  سیاست‌های پولی فعلی حفظ خواهند شد.