جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۰۷/۱۰ / /
شرایط بدتر خواهد شد
از گذشته‌های دور، اقتصادهای شکننده وجود دارند و حتی قبل از همه‌گیری کرونا و رویدادهای اخیر که اثرات آن بر اقتصادهای گوناگون، به‌ویژه اقتصادهای شکننده بسیار شدید بوده است، این دسته از اقتصادها با برخی چالش‌های بزرگ جهانی مواجه بودند. تمام اقتصادهای شکننده با درگیری نظامی داخلی و خارجی مواجه نیستند؛ اما بیشتر آنها با ریسک مواجه‌شدن با چنین درگیری‌هایی روبه‌رو هستند. در حال حاضر، میزان خشونت در جهان در بالاترین حد طی سه‌دهه اخیر قرار دارد و قبل از شروع همه‌گیری کرونا ۸۰میلیون نفر در جهان آواره بودند. میزان واکسیناسیون علیه کرونا در تمام کشورها یکسان نبوده؛ در نتیجه برای بسیاری از اقتصادهای شکننده، همه‌گیری همچنان مشکل بزرگی است و مردم اثرات آن را احساس می‌کنند.