اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وی گفت: طبق مکاتبات یادشده از ابتدای‌ ماه آتی میلادی یعنی یکم اکتبر یا شنبه ۹‌مهرماه، ترکمنستان عوارض حمل کالای ترانزیتی توسط ناوگان ایرانی بر پایه «پیمایش» یعنی ۵/ ۱دلار به ازای هر کیلومتر حمل کالا در قلمرو آن کشور را، اختصاصا برای ناوگان ایرانی لغو کرد. مدیر پایانه مرزی لطف‌آباد خراسان‌رضوی ادامه داد: عوارض عبور ناوگان ترانزیت خارجی به ترکمنستان برای ناوگان با تناژ تا ۱۰، ۲۰ و۲۰‌تن به بالا به ترتیب ۱۳۰، ۱۸۰ و ۲۵۰ دلار تعیین‌شده و عوارض «ورود به قلمرو» نیز از ۱۷۰ به ۱۵۰ دلار کاهش یافت. رکنی تصریح کرد: البته ایران نیز در قالب رفتار متقابل همین نوع تعرفه‌ها را بر ناوگان ترکمنستان وضع خواهد کرد.