اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

3+1 گروه قیمت پرت در بازار مسکن
دسته دوم قیمت‌‌های پرت به واحدهایی تعلق دارد که در محله‌های پرتقاضای بازار مسکن فایل شده و سن بنای آنها نیز یک‌رقمی است؛ در نتیجه انتخاب ایده‌‌آلی برای خریداران مصرفی ملک به شمار می‌‌آید. به عنوان مثال کمبود فایل کم‌‌سن در محدوده جنت‌آباد جنوبی سبب شده برخی از فروشندگان در این محله، واحدهای چند ساله خود را بعضا تا مترمربعی ۷۰ میلیون تومان عرضه کنند و این در حالی است که در این حدود قیمتی در محله مذکور صرفا واحدهای نوساز با نور، نقشه و امکانات ایده‌‌آل فایل شده است. سومین گروه قیمت‌‌های پرت نیز به نوسازهای بزرگ‌‌متراژی تعلق دارد که اگرچه در محله‌های مصرفی واقع شده‌‌اند، اما یک آپارتمان لوکس محسوب می‌شوند. به عنوان مثال واحد مسکونی کلیدنخورده با مساحت ۱۹۴ مترمربع در محله تهرانپارس، خیابان ۱۹۴ شرقی به قیمت پیشنهادی مترمربعی ۷۰ میلیون تومان فایل شده و این در حالی است که میانگین قیمت واحدهای تازه‌‌ساز در این محله، حول و حوش ۱۰ میلیون تومان کمتر از این مقدار است. اما افزون بر سه گروه مذکور، دسته چهارمی از قیمت‌‌های نامتعارف نیز در بازار مسکن پایتخت مشاهده می‌شود که رقم پیشنهادی فروشندگان آنها فاصله فوق‌العاده زیادی با سطح مورد انتظار قیمت‌‌ها دارد. واسطه‌های بازار مسکن عنوان می‌کنند که مالکان این واحدها قصد جدی برای فروش ندارند و صرفا بالاترین قیمت ممکن را اعلام می‌کنند تا به اصطلاح قلق‌‌گیری کنند؛ به این معنا که هم به حدود قیمت متعارف بازار پی ببرند و هم از حداکثر بهایی که متقاضیان مسکن حاضر هستند بابت تملک واحد آنها بپردازند، مطلع شوند.