سیمانی‌‌ها درخواست بدهند، مازوت می‌دهیم

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه به «ایسنا» گفت: در صورت قطع گاز، کارخانه‌های سیمان می‌توانند درخواست دریافت سوخت مایع موردنیاز خود را در سامانه سدف ثبت کنند.  وی با اشاره به اینکه به‌تازگی محدودیت برای صنایع ایجاد شده است، اظهار کرد: به صنایع سیمان اخطار قطع گاز داده شده است و برای اینکه آنها بتوانند سوخت مایع دریافت کنند، باید حتما درخواست خود را در سامانه سدف ثبت کنند و به‌صورت اعتباری شرکت ملی پخش نفت‌کوره (مازوت) را با قیمت گاز طبیعی در اختیار آنها قرار می‌دهد.وی با بیان اینکه به میزان ظرفیت مخازن سوخت مایع، سوخت در اختیار آنها قرار می‌گیرد، گفت: صنایع مخازنی را برای ذخیره‌سازی سوخت جایگزین در اختیار دارند که به همان میزان سوخت مایع در اختیار آنها قرار می‌گیرد.