جدیدترین شرایط بر‌گزاری حراج صنفی

بهنام نیک‌‌منش در گفت‌‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به شرایط ناشی از شیوع ویروس‌کرونا، کاهش فروش و کاهش توان خرید مردم، گفت: اتاق اصناف از بهار امسال موضوع حذف نمایشگاه‌‌ها و انتقال تخفیف‌‌ها به واحدهای صنفی را در دستور کار قرار داد، بنابراین از واحدهای صنفی خواسته شده تا حد ممکن از سود خود کم کنند تا هر واحد صنفی به‌عنوان یک غرفه نمایشگاهی بتواند مشتری جذب کند. وی همچنین با بیان اینکه فروش‌های پاییزه و زمستانه این طرح همچنان برقرار است، اظهار کرد: واحدهای صنفی می‌توانند بدون‌نیاز به کسب مجوز از اتحادیه‌‌های خود، تخفیف ارائه کنند.  معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این شرایط با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در‌پیش‌بودن آیین‌‌‌هایی مثل شب‌‌یلدا در نظر گرفته شده و ارتباط خاصی با رویدادهای فرامرزی ندارد، تصریح کرد: شرایط بر‌گزاری حراج متفاوت است و واحدهای متقاضی بر‌گزاری حراج باید با هماهنگی اتحادیه مربوطه اقدام کنند.