تقلب و تولید بالاتر از سقف تعیین شده همواره یکی از مشکلات اصلی اوپک بوده است اما این وضعیت در ساله‌ای اخیر که سرمایه‌‌گذاری‌ها در راستای گذار انرژی به‌سوی منابع انرژی تجدیدپذیر  گرایش پیدا کرده‌اند، تغییر کرده است. با وجود رشد تجدیدپذیرها، جهان همچنان میزان زیادی نفت مصرف می‌کند که عربستان‌سعودی و سایر تولیدکنندگان بزرگ منطقه خلیج‌فارس را برای تولید بالاتر در سال‌های آینده تحت‌فشار بیشتری قرار می‌دهد. دو منبع آگاه اوپک‌پلاس روز سه شنبه به‌رویترز گفته‌اند نرخ پای‌بندی اوپک‌پلاس به‌توافق محدودیت عرضه در اوت به‌۱۱۶‌درصد افزایش پیدا کرده است. این آمار که شامل مکزیک نمی‌شود در ژوئیه ۱۰۹‌درصد بود. نرخ پایبندی اوپک‌پلاس در حالی افزایش پیدا کرده که اعضای این گروه توافق کرده‌اند تولید جمعی ماهانه ۴۰۰هزار بشکه در روز از اوت تا دسامبر افزایش پیدا کند. ناتوانی برخی از اعضا برای افزایش تولید به‌سطح توافق شده نشان می‌دهد که همزمان با ادامه برنامه اوپک‌پلاس برای افزایش ماهانه تولید و خاتمه دادن تدریجی به‌محدودیت عرضه‌ای که از سال ۲۰۲۰ به‌اجرا گذاشته شد، یک شکاف عرضه شکل می‌گیرد. اگر تقاضا واقعا بهبود پیدا کند و از سطح پیش از شیوع همه‌گیری ویروس‌کرونا فراتر رود که بنا بر پیش‌بینی‌ها، چنین اتفاقی به‌زودی در سه ماهه دوم سال آینده می‌افتد، در این صورت فشار بر تولیدکنندگان بزرگی مانند عربستان‌سعودی افزایش خواهد یافت. اوپک و متحدانش شامل روسیه اوایل‌ماه جاری با افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز در اکتبر موافقت کردند. آمار تولید برای اوت نشان می‌دهد که تولیدکنندگانی که از برنامه تولید عقب هستند اعضای آفریقایی اوپک شامل نیجریه و آنگولا و عضو غیراوپک شامل قزاقستان هستند. کمبود سرمایه‌‌گذاری، عدم‌اکتشاف و خروج بعضی از غول‌های نفتی مانع تلاش‌های آنگولا و نیجریه برای افزایش تولید شده است و این مساله در آینده نزدیک همچنان روی تولید کشورهای غرب آفریقا تاثیر می‌گذارد. عاملی که مانع تولید بالاتر قزاقستان شده، فعالیت تعمیراتی در میدان تنگیز بوده که بزرگ‌ترین میدان نفتی این کشور بوده و از اوایل اوت تا اواسط سپتامبر ادامه داشته است. کمیته فنی مشترک اوپک‌پلاس که عوامل بنیادین بازار را ارزیابی می‌کند، قرار است ۲۰ سپتامبر و پیش از دیدار چهارم اکتبر وزیران گروه تشکیل جلسه دهد و انتظار می‌رود در این جلسه آمار پایبندی به‌توافق نفتی نهایی شود.