شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر نفت عربستان در دسامبر اعلام کرده بود آغاز تولید از این میادین نفتی بر تعهد این کشورها به قرارداد کاهش تولید بین اوپک و متحدانش از جمله روسیه تاثیر نخواهد گذاشت. قرارداد کاهش تولید در ماه مارس پایان می‌یابد. یک مقام نفتی کویت در اوایل همین ماه گفته بود تا آخر ماه مارس تولید آزمایشی ۱۰ هزار بشکه در روز از میدان نفتی وفرا آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود طی ۶ ماه به ۸۰ هزار بشکه در روز برسد. انتظار می‌رود تولید از میدان نفتی وفرا پس از یک سال به ۱۴۵ هزار بشکه در روز برسد. میدان نفتی وفرا با ظرفیت تولید حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز، از می ‌۲۰۱۵ بسته بوده است. منابع صنعتی گزارش داده‌اند تولید از این میدان نفتی تدریجی بوده و هرگونه افزایش تولید از این منطقه با کاهش تولید در سایر میادین نفتی جبران خواهد شد.