وی مارکتفروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …کار با گوشی با درآمد میلیونیمس الیاژی

به این ترتیب، اولین دوره از پذیره‌نویسی سهام بزرگ در هفته آینده، یعنی از تاریخ ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت، انجام می‌شود. در راستای فروش سهام بزرگ دولتی کارشناسان نظرهای مثبت و منفی زیادی دارند. آنها با تاکید بر اینکه دولت باید تلاش کند که قبل از هر چیز نگاه بلندمدت در سیاست واگذاری حاکم شود نه نگاه کوتاه‌مدت، به فرصت‌ها و مخاطرات این عرضه بزرگ اشاره می‌کنند.  قیمت‌گذاری سهام مشمول واگذاری، تخفیف ۲۰درصد از سوی فروشنده و همچنین روش‌های عرضه‌های اولیه کنونی از مهم‌ترین مواردی است که مطرح می‌شود. در واقع بخش مهمی از ویژگی‌های چنین عرضه بزرگی به سبب پیچیدگی امر ارزشیابی سهام ایجاد می‌شود و برای رفع مخاطرات احتمالی دولت باید از توان کارشناسی و حرفه‌ای موجود به‌قدر کفایت بهره ببرد. ولی به‌طور کلی و با در نظر گرفتن جمیع جوانب عرضه سهام دولتی و سهیم کردن عموم مردم، چنانچه این امر از مسیر درستی تحقق پیدا کند، می‌تواند اتفاق مبارکی برای بازار سرمایه و در بلندمدت برای اقتصاد کشور باشد.