میکسرمستغرق واجیتاتوردوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعآموزشگاه زبان آلمانی شرق تهرانجابجایی درخت با جدیدترین تجهیزات

وی افزود: اگر مشترکی پس از این تا‌ریخ میزان برق مصرفی خود را کاهش نداده باشد علاوه بر افزایش ۷ درصدی عمومی و ۱۶ درصدی مشترکان پرمصرف که هر سال به بهای برق اضافه می‌شود، امسال در زمان اوج مصرف تا‌بستان ۱۰ درصد دیگر نیز افزایش قیمت خواهند داشت که جمع این ارقام برای مشترکان پرمصرف ۳۳ درصد می‌شود. این مقام مسوول با بیان اینکه افزایش بهای برق طبق مصوبه دولت در چند سال اخیر انجام می‌شود، ادامه داد: با توجه به طرح برق امید، مشترکان برق به سه گروه تقسیم می‌شوند که شامل کم‌مصرف‌ها، خوش‌مصرف‌ها و مشترکان پرمصرف است که پس از اجرای طرح برق امید ۷ میلیون مشترک کم‌مصرف مشمول تخفیف صددرصدی شدند و ۶ درصد نیز از تعداد مشترکان پرمصرف کاسته شد. متولی زاده با بیان اینکه مشترکان پرمصرف می‌توانند با اقدامات ساده میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند، اظهار کرد: قیمت برق از سال‌های گذشته به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود به نحوی که اگر مشترک از الگوی مصرف تجاوز کند قیمت برق به‌صورت پلکانی و تصاعدی افزایش می‌یابد، اما اگر اقدام به کاهش مصرف کند با شیب تندی قیمت کاهشی می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت توانیر به ازای هر ۱۰ درصد کاهش مصرف تا‌ ۳۰ درصد میزان بهای برق کاهش می‌یابد البته مشترکان پرمصرف می‌توانند با نصب پنل‌های خورشیدی مقداری از برق مصرفی خود را تا‌مین کنند تا‌ از فشاری که بر دوش مابقی مشترکان وارد می‌کنند کاسته شود.