مدیریت از راه دور 1000 پست زمینی برق در پایتخت

کامبیز ناظریان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعلام این مطلب و با بیان این که هوشمندسازی شبکه توزیع برق از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت در راستای بهبود و توسعه خدمت رسانی به شهروندان است، گفت: از مجموع ۱۲ هزار پست برق زمینی شهر تهران، حدود ۱۰۰۰ پست، مجهز به سامانه اتوماسیون شده و همزمان با رصد لحظه‌ای وضعیت مصرف، مدیریت بار و قطع و وصل جریان در این نقاط از راه دور، امکان پذیر شده است. وی ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، رقمی در حدود ۱۵ درصد از پست‌های برق خود را مجهز به کلیدهای اتوماسیون کرده اند، در برق پایتخت حدود ۸ درصد از ظرفیت پست‌ها و کلیدهای شبکه، مجهز به سامانه اتوماسیون است که این رقم به تنهایی معادل ظرفیت اتوماسیون ایجاد شده در کل کشور است. سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تصریح کرد: با استفاده از کلیدزنی اتوماتیک، امکان شناسایی سریع و لحظه ای نقاط قطع شده، جابجایی سریع بار و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه زمان و وسعت خاموشی رخ داده ناشی از حوادث امکان پذیر است و همین فرآیند، منجر به رضایت قابل ملاحظه شهروندان از سرعت عمل این شرکت در رسیدگی به خاموشی‌های ناشی از حوادث شده است.