محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …استخدام کار در منزل سایت پول حلال …فروش پلی آمید

نزاع داخلی در راه است؟
در سال‌های اخیر از نفوذ آمریکا بر ارتش میانمار کاسته شده است. تحریم‌هایی که آمریکا علیه ژنرال‌های میانمار اعمال کرد نه تنها ارتباط دو طرف را مختل کرده، بلکه سبب خشم بسیاری از مردم میانمار که طرفدار اقدامات ارتش علیه مسلمانان بودند شده است. همین وضعیت برای سازمان ملل و دیگر نهادهایی که تلاش کرده‌اند بر رفتار ارتش میانمار اثر گذارند به وجود آمده است یعنی آنها هم شاهد کاهش شدید نفوذ سیاسی‌شان در این کشور بوده‌اند. در بیانیه واشنگتن که پس از کودتا منتشر شد به ارتش میانمار هشدار داده شده که اگر قدرت را به دولت منتخب بازنگرداند، اقداماتی علیه آن انجام می‌شود. اما درباره اثرگذار بودن این نوع اقدامات هیچ اطمینانی وجود ندارد. تحریم‌هایی که از پیش علیه ژنرال مین آنگ هلینگ، فرمانده ارتش و دیگر فرماندهان بلندپایه نظامی میانمار اعمال شده به روشنی نشان می‌دهد این اقدامات تاثیری در جلوگیری از رفتار آنها نداشته است و کودتا تازه‌ترین نمونه این واقعیت است. شرکت‌هایی که تحت مالکیت ارتش هستند احتمالا هدف قرار نمی‌گیرند؛  اما وزارت‌خارجه بارها نشان داده که قصد ندارد اقداماتی انجام دهد که سبب افزایش مشکلات اقتصادی مردم میانمار می‌شود. دولت بایدن اقدامات محدودی می‌تواند انجام دهد. کودتای هفته گذشته سبب شد آنهایی که حرکت میانمار به سوی دموکراسی را نشانه موفقیت تلاش‌های واشنگتن برای استقرار دموکراسی در کشورهای دیکتاتوری می‌دانستند، مایوس شوند. احتمالا آمریکا به این نتیجه رسیده که میانمار را از دست داده است. علاقه‌مندی شدید به میانمار طی سال‌هایی که این کشور در مسیر استقرار دموکراسی حرکت کرده بود از پیش شروع به کاهش کرد و ناامیدی ایجاد شده علل گوناگون دارد: فاجعه روهینگیا، موانع بوروکراتیک در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و درک این واقعیت که روند لیبرال شدن میانمار و در نتیجه افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا، تداوم نمی‌یابد، برخی از علل این ناامیدی هستند. همزمان با بازگشت قدرت به ارتش، از قدرت دیگر بازیگران سیاسی از جمله رسانه‌های مستقل و... کاسته می‌شود و این تنها پیامد کودتا در میانمار نیست. احتمال جنگ داخلی، تداوم تنش‌های سیاسی برای مدتی طولانی و... وجود دارد.