اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

43 ‌هزار و 500 واحد اقتصادی راکد در ایران
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی اضافه کرد: برای تامین مالی این واحدها استفاده از ابزارهای مختلف از جمله منابع و سرمایه‌‌‌های مردمی در بورس، منابع بانک‌ها و صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل جزو اولویت‌‌‌های این دولت بوده است. مدنی گفت: امسال با اولویتی که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ گذاشته شد و براساس ابلاغ وزارت اقتصاد و تصویب هیات‌امنای حساب عدالت و پیشرفت، احیای واحدهای اقتصادی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفت. وی افزود: امسال بیش از ۲۰‌هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل اختصاص خواهد یافت که تاکنون از این میزان، ۶‌هزار میلیارد تومان پرداخت شد. البته در ۶ماهه دوم پرداخت‌‌‌ها سرعت خواهد گرفت. سال گذشته هم حدود ۱۵‌هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری شد. نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: منابع مردم، احیاگران، سهامداران و صاحبان بنگاه‌‌‌ها در کنار منابع دولتی به احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال منجر می‌شود. مدنی اظهار کرد: از ۶‌هزار و ۵۵۳واحد احیاشده، ۷۰۰واحد با کمک احیاگران به چرخه تولید بازگشته است، به این ترتیب که احیاگران مسائل بنگاه‌‌‌ها را احصا و عارضه‌‌‌یابی و در تامین مالی و مسائل حقوقی کمک کردند و در نتیجه واحدها احیا شدند.