عربستان قیمت فروش نفت به آسیا و آمریکا را افزایش داد

قیمت فروش گرید نفتی مدیوم آرامکو به مقصد آسیا ۷۰ سنت در هر بشکه و قیمت گرید نفتی سنگین این شرکت ۸۰ سنت در هر بشکه افزایش داده شد. آرامکو قیمت فروش نفت سبک به مقصد آمریکا را ۶۰ سنت در هر بشکه و قیمت گریدهای نفتی مدیوم و سنگین را ۴۰ سنت در هر بشکه افزایش داد.  قیمت فروش نفت آرامکو به مقصد شمال غربی اروپا ۲۰ سنت در هر بشکه برای نفت سنگین و یک دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه برای نفت فوق‌سبک افزایش یافت، اما قیمت نفت سبک یک دلار و نفت مدیوم ۶۰ سنت در هر بشکه کاهش داشت. آرامکو همچنین قیمت فروش نفت به منطقه مدیترانه را یک دلار و ۴۰ سنت در هر بشکه برای نفت فوق سبک و ۳۰ سنت در هر بشکه برای نفت سنگین کاهش داد.