بلبرينگ انصاريساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختماندستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختفروش لوله مقوایی

معارفی رشد سالانه بهره‌وری در بخش ارتباطات را در برنامه ششم توسعه ۵/ ۶ درصد عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی این اعداد برای بخش ارتباطات نشان می‌دهد که کشور و مسوولان قوه‌مقننه از بخش ارتباطات انتظار و توقع ویژه‌ای دارند.  معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با اشاره به همکاری نزدیک سازمان ملی بهره‌وری برای تهیه سند و برنامه عملیاتی این حوزه، گفت: امروز شاهد یک نقشه راه و بیش از ۶۰ برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاه‌ها برای استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در بخش ارتباطات هستیم.  فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان بهره‌وری نیز با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه بهره‌وری گفت: در موضوع بهره‌وری برخی بخش‌ها مانند ارتباطات، از هدف بهره‌وری که رشد سالانه ۵/ ۶ درصد برای آن تعریف شده بود، عبور کرده که نشان‌دهنده فعال و پویا بودن این بخش اقتصادی در کشور است.