اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هدف جدید ناسا در فضا: ساخت ربات شناگر برای بررسی اقیانوس سیاره‌های بیگانه