اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پس از بزرگترین رویداد انقراضی زمین، اول کدام موجودات دوباره روی سیاره ما ظاهر شدند؟