اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانشمندان غافل‌گیر شدند؛ یک طوفان خورشیدی با قابلیت تخریب به زمین برخورد کرد