اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ب ام و i3  از خط تولید کنار رفت؛ پایانی تلخ برای سری آینده نگرانه i