اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا مکانیک کوانتومی می‌تواند توصیف کاملی از «واقعیت فیزیکی» ارائه دهد؟