ترخیص کالا بازرگانی احدیبرس سیمیچاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …دستگاه حرفه ای لیزر موهای زائد …

موشک‌های فلسطینی که همه را غافلگیر کرد
نویسنده: عصام نعمان دیپلماسی ایرانی: مقاومت دوستان و دشمنان خود را با توانمندی های چشم‌گیر نظامی و موشکی خود غافلگیر کرده و جریان های مقاومت توانستند موشک های خود را به شهرهای دور و نزدیک پرتاب کنند. فراتر از همه استفاده از پهپادها برای نخستین بار و هدف قرار دادن تاسیسات گازی و نفتی است. مجموع این حوادث و تحولات سریع پنج واقعیت و نیز احتمالات و دیدگاه هایی را درباره آینده بیان می‌کند: - واقعیت نخست این است که با انتفاضه قدس، مسجد الاقصی و مقاومت موشکی و وحدت ملت فلسطین پایان دوره اسکان دادن جمعیت در جهان عرب تمام شد، دوره ای که آغاز آن اجرایی کردن طرح سایکس – پیکو بود. تظاهرات ها در حمایت از مقاومت فلسطین اراده مردمی برای عبور از فشارهای حکومت ها را نشان داد و تمام این تحولات نشانه تغییر در توازن قدرت در داخل کشورهای پیرامون فلسطین است و کمترین تاثیر آن زوال معامله قرن و مهار عادی سازی است. - واقعیت دوم این است که قضیه فلسطین و مقاومت موضوعی است که ملت ها و کشورهای امت عربی را گردهم می‌آورد و عامل بیداری مقاومت است. این واقعیت بر توزان قدرت در منطقه تاثیر می گذارد و احتمالا به تقویت جریان ملی گرایان خواستار تشکیل دولت فدرالیسم عربی به ویژه در میان ملت های شرق جهان عرب منجر خواهد شد. - واقعیت سوم: رژیم صهیونیستی پس از این ضربه سخت به سمت به کارگیری رویکرد تخریبی حرکت می کند و با افزایش هزینه مقاومت درصدد خواهد بود گروه‌های مردمی را به مخالفت با متحمل شدن این هزینه و نیز تنفر از مقاومت وادارد؛ اما موفقیت جریان های مقاومت و محقق ساختن پیروزی‌های میدانی اراده مردمی را برای صبر و پایداری تقویت خواهد کرد و به نوبه خود باعث تقویت توانمندی مقاومت خواهد شد. - چهارم: پاسخ فلسطین و جهان عرب به این رویکرد تخریبی اسرائیل پیشرفته تر و شدیدتر و محدود به اجرای راهبرد یکی کردن جبهه‌ها نخواهد بود. دیگر نوار غزه در مقابله با اسرائیل تنها نخواهد بود بلکه موشک ها از سایر جبهه ها در لبنان و سوریه و چه بسا عراق به سمت اسرائیل پرتاب خواهد شد. - پنجم: تمام این تحولات و نیز تغییرات احتمالی آتی جریان ناسیونالیسم عربی را  تقویت می کند که برای آزادسازی امت عربی و برپایی دولت فدرالیسم عربی به تدریج و با ثبات از طریق طرح های برپایی بازار عربی مشترک، نظام دفاع عربی مشترک و نیز توافقنامه های توسعه صنعتی و هماهنگی در میدان های تکنولوژی و سایبری، تقویت فرهنگ آزادی و حقوق بشر و... مبارزه می کند. مشخص شده است که مقاومت و متحدانش اهل رویارویی و کسب  پیروزی هستند اما شرط اصلی بیرون آمدن از عقب ماندگی و ضعف در به کارگیری مقامت نه به عنوان تنها یک انتخاب بلکه به عنوان یک رویکرد، فرهنگ و روشی برای بیداری و سازندگی است. منبع: القدس العربی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11