تعمیر تلویزیون ال جیساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلسفارش و ساخت انواع درب ضد سرقت …جامعه نیوز

«مکتب صمدیّه» و «اصحاب قُمپُز»؛ وقت آن است همه یکصدا رو به جهان داد بزنیم تحریم ظالمانه است