اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تهران، دومین قربانی جنگ اوکراین