کارخانه تیرچه پیش تنیده bpicoاجاره کلایمر در تهرانبازگشایی گاوصندوق کاوه (09129576685)جابجایی …استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا

هدف شوم الیزه از توهین‌های گاه و بی‌گاه به ساحت مبارک پیامبر گرامی اسلام (ص)
سید مصطفی هاشمی، دانش آموخته دکترای ژئوپلیتیک دیپلماسی ایرانی: از دلایلی که هر از گاهی روسای جمهوری وقت فرانسه به بهانه آزادی به پیامبر گرامی اسلامی توهین می کنند، این است که بعد از فتح اندلوس و ورود مسلمانان به این منطقه، مسلمانان با هدف ورود به اروپای مرکزی به سمت اروپای شرقی حرکت کردند اما ارتفاعات نرماندی مانعی مهم در برابر آنها محسوب می‌شد و همین عامل سبب شد که فرانسه خط پایانی بر گسترش حضور مسلمانان در اروپای مرکزی باشد.  مضافا بر آن در سده گذشته و در زمان استعمار فرانسه بر کشورهای مسلمانان آفریقایی؛ بسیاری از مسلمانان برای کار به فرانسه مهاجرت کردند و در این کشور ساکن شدند، تبعیت فرانسه را کسب کردند، زندگی تشکیل دادند و در این کشور ماندگار شدند. حضور گسترده مسلمانان در فرانسه به عنوان آخرین جبهه اروپایی و روند رو به رشد جمعیت مسلمانان در فرانسه به نگرانی‌ها در کاخ الیزه دامن زده و سیاست های سخت‌گیرانه‌ای که کاخ الیزه در سال های گذشته علیه مسلمانان اتخاذ کرده، مانع از افزایش نرخ جمعیت مسلمانان در فرانسه نشده است.  در کنار این مسئله کاخ الیزه با مسئله کاهش نرخ رشد جمعیت فرانسویان غیرمسلمان مواجه است و این کاهش نرخ رشد جمعیت غیرمسلمانان فرانسوی پیر شدن نرخ جمعیت غیرمسلمانان فرانسوی را باعث شده است. پیری جمعیت غیرمسلمان و حرکت رو به رشد جمعیت مسلمانان فرانسوی باعث شده در صورت تداوم این روند، احتمال برتری جمعیتی مسلمانان فرانسه نسبت به غیرمسلمانان این کشور وجود داشته باشد.  تجربه نشان داده دولت‌های فرانسه و روسای جمهور این کشور، هر از چندگاهی با حمایت از نشریات فرانسوی درخصوص توهین به پیامبر گرامی اسلام، به دوقطبی شدن جامعه فرانسه کمک می کند و دامن می‌زند و باعث گسترش خشونت در این کشور می‌شود. افزایش سطح خشونت و اقدامات افراط‌گرایانه و تروریستی برای حمله به غیرمسلمانان فرانسوی از سوی مسلمانان این کشور، زمینه را برای اعمال فشار و ایجاد محدودیت های بیشتر دولت فرانسه نسبت به مسلمانان این کشور فراهم کنند.  باید اضافه کرد که حمایت مقامات فرانسوی در خصوص توهین به شخصیت پیامبر گرامی اسلام، به اعتبار، حیثیت و اعتماد به نفس میلیون‌ها مسلمانی که در این کشور زندگی می‌کنند لطمه می‌زند و اعتماد به نفس آنها را برای مواجهه با غیرمسلمانان فرانسوی تحت تاثیر قرار می‌دهد.  دولت فرانسه درصدد است با این سیاست خود، ضمن ارائه تصویری خشن از مسلمان این کشور در چهره آحاد مردم فرانسه، این تصویر را در ذهن مسلمانان فرانسوی ایجاد کند که به عنوان شهروندان درجه دو در این کشور زندگی می‌کنند و حتی در صورت برتری جمعیتی آنها در سالهای آینده، از حق حضور در طبقه الیت و هیات حاکمه این کشور بی‌بهره‌اند. ترکیب  مجلس نمایندگان فرانسه نشان دهنده این واقعیت است، به طوری که از جمعیت ۶۷ میلیون نفر که ۱۰ میلیون نفر آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند، مسلمانان این کشور فاقد حق برخورداری کرسی نمایندگی در مجلس هستند و تمام ۵۷۷ کرسی نمایندگی مجلس فرانسه به غیرمسلمانان تعلق دارد.