اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هند در گرمای بی سابقه می سوزد