اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین فیلم از نجات یک شهروند آبادانی که زنده از زیر آوار متروپل آبادان خارج شد