اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اصولگرایان چرا اصرار دارند به جای «احیای برجام» بگویند « مذاکرات رفع تحریم»؟