اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون وزیر گردشگری: گردشگران خارجی سفر خود را به ایران به خاطر حوادث اخیر لغو کرده اند