اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیکان و آلومینیوم بدون گل مساوی شدند