اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون رئیس جمهور: برخی هیاهو می‌کنند که داریم کشور را به چین و روسیه می‌فروشیم