اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاد حوزه: خانه در نگاه غربی‌ها «خوابگاه» است/ اینکه در اسلام توصیه می‌شود زن از خانه بیرون نیاید، به معنای عدم ترک محل مسئولیت است