اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهدی چمران: به آقای کاشانی گفتم مدارک فروش ساختمان شرکت واحد توسط شهرداری را ارئه کند