اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر خارجه اردن: اجرای دستورکارهای اسرائیل در منطقه را نخواهیم پذیرفت