اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سپاه تأکید کرد: با قاطعیت به تفرقه‌افکنی‌ها و جنایات مزدوران پاسخ خواهیم داد