اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت  برنامه مکتوب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس داد