اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: اگر وزیر رفاه به وعده هایش عمل نکند  و مانع انتصاب های سفارشی نشود تا عید او را استیضاح می کنیم