اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طعنه ارگان مطبوعاتی سپاه به نمایندگان مجلس پس از حضور در امامزاده داود: قبل از سیل باید آستین بالا می زدید، نه اینکه بعد از سیل پاچه بالا بزنید