اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جانشین فرمانده کل سپاه: جوانان ازدواج کنند، چرا که هزینه آن را خدا می‌دهد