اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اسپر، وزیر دفاع ترامپ: به خاطر تهدید‌های ایران ۲۴ ساعته تحت حفاظتم