اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دبیرکل خانه کارگر:حذف ارز ترجیحی موج  گرانی‌ها را به دنبال دارد؛ مردم دیگر تحمل فشار جدید ندارند/ بازار ارز دروغ است، خریدار و فروشنده دولت است