اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دلخوش: ارز ۴۲۰۰ اینگونه حذف شود، طبقات پایین، له می‌شوند!/ این که دولت بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زاست و باید حذف شود منطقی نیست