اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر خارجه روسیه به فتوای آیت الله خامنه ای متوسل شد